piknik leśny

pyngwinek 10.10.2018

Plakat wyborczy level PowerPoint

Doloress 9.10.2018
Uwielbiałam ten szablon PowerPoint 2010 jak byłam w liceum *Dla zainteresowanych - nazywa się "kąty" ;)

Koncert

JestemBuka 9.10.2018

Olbrzym i liliputy

poll020 1.10.2018
Autentyk

Jaka muzyka taki plakat

dgmisiek 27.9.2018

Międzynarodowy Instytut Innowacji Warszawa

Aleksandra Lewtak 26.9.2018
https://www.facebook.com/miedzynarodowyinstytutinnowacji